Vėjo jėgainių parkai jūroje ir sausumoje

„Gridinta“ specialistai atlieka įvairaus sudėtingumo techninio aptarnavimo darbus tiek sausumos, tiek jūros vėjų jėgainių parkuose. Turėdami visus reikiamus leidimus ir kvalifikaciją užtikrinančius tarptautinius sertifikatus, įmonės aukštalipiai užtikrina kokybišką ir saugų vėjo jėgainių aptarnavimą.   

 

 Pramoninio alpinizmo projektai atlikti įvairiuose vėjo jėgainių parkuose:

 • Turbinų keitimo darbai (SN129);
 • Ekvipotencialės surišimo medžiagos (SN 154) – menčių varžtų keitimas ir laisvų ar judančių rišamųjų bėgių tvirtinimas pagal remonto instrukciją;
 • LPS matavimai  ir neardančios kontrolės menčių inspekcija bei žaibo apsaugos sistemos patikrinimas;
 • Vizualinė menčių inspekcija ir šaknies flanšo laminato įtrūkimų patikrinimas.

 

Takelažiniai ir montavimo darbai

Pramoninio alpinizmo specialistų atliekami takelažiniai darbai – tai įvairaus tipo techninės operacijos, kurios leidžia perkelti sunkius ir didelius objektus. Skirtingai nei standartinės pakrovimo / iškrovimo operacijos, takelažiniai darbai privalo būti atliekami su specialia įranga, kuri užtikrina saugų įvairaus tipo krovinio perkėlimą.

Aukštuminiai montavimo / išmontavimo darbai – tai įvairių tipų mazgų, variklių, mechanizmų ir struktūrų dalių montavimas / išmontavimas įvairiame aukštyje. Šių darbų metu išskirtinis dėmesys skiriamas saugumo standartams.

 

Paviršių apdirbimas

„Gridinta“ specialistai turi didelę patirtį dirbant su įvairiomis antikorozinėmis sistemomis, apsaugančiomis tiek metalinius, tiek kompozicinius paviršius.

Priklausomai nuo dažymo specifikacijos reikalavimų, atliekami šie paviršių apdirbimo darbai:

plovimas aukšto slėgio vandens srove;

 • mechaninis valymas;
 • abrazyvinis valymas;
 • valymas smėliasrove;
 • dažymas visų rūšių dažais ir lakais (iš jų – ledų atspariais ir karšto dažymo dažais):
  –      poliuretaniniais;
  –      epoksidiniais;
  –      alkidiniais.
 • metalizavimą;
 • dažymą priešgaisriniais dažais.

 

Vėjo jėgainių parkų aptarnavimas

 

Elektros įrangos inspekcija

Be pagrindinės profesijos, „Gridinta“ personalas yra papildomai apmokytas atlikti elektros įrangos priežiūrą pasitelkiant pramoninio alpinizmo metodus ir gali per trumpiausią laiką patikrinti ir aptarnauti visą vėjo jėgainių parko elektros dalį. Prie šių darbų taip pat priskiriama neardančios kontrolės menčių inspekcija ir LPS matavimas.

Atliekami inspekcijos darbai:

 • vibracijos jutiklių diagnostika;
 • žaibosaugos sistemos diagnostika;
 • transformatoriaus ir inventoriaus aušinimo sistemų diagnostika;
 • meteorologinių stočių monitoringas;
 • liftų patikrinimas;
 • kontrolinių ir jėgos kabelių linijų tarp gondolos ir inventoriaus / transformatoriaus patikrinimas;
 • vėdinimo sistemų patikrinimas;
 • jėgos kabelių prijungimo patikrinimas;
 • išėjimo įtampos tinklo parametrų matavimas;
 • automatinių jungiklių funkcinis patikrinimas;
 • ant srovės imtuvų žiedų sumontuotų kabelių sujungimų patikrinimas.

 

Elektros įrangos priežiūra

Atliekame šiuos elektros įrangos priežiūros / derinimo darbus:

 • rėminių guolių jutiklių reguliavimą;
 • rotoriaus sukimosi greičio skaitiklio diagnostiką ir kalibravimą;
 • rotoriaus didelio greičio veleno magnetinio skaitiklio reguliavimą;
 • nusidėvėjimo skenerių keitimą;
 • XY pasvirimo jutiklių montavimą/keitimą;
 • švelnaus paleidimo prietaiso programavimą;
 • generatorių centravimą;
 • jėgos ir komutavimo skydų priežiūrą;
 • galinių jungiklių priežiūrą;
 • GPS sistemos ir navigacinių žiburių priežiūrą;
 • telefono ryšio priežiūrą;
 • apšvietimo sistemų bokšto ir stebulės viduje priežiūrą;
 • avarinio apšvietimo sistemų priežiūrą.

 

Vėjo jėgainės inspekcija

Vėjo jėgainės dalių kontrolė prieš eksploatavimą ir periodinė kontrolė eksploatavimo metu susideda iš operacijų komplekso.

Skirtingų inspekcijos ir analizės metodų sistemos taikymas užtikrina galimybę maksimaliai anksti aptikti bet kokius nukrypimus nuo normos ir įvairius trūkumus. Tai leidžia užkirsti kelią galimam gedimui ir sumažinti vėjo jėgainės prastovos laiką.

Vėjo jėgainės inspekciją sudaro:

 • vizualinė menčių ir kitų dalių inspekcija;
 • kapiliarinė defektoskopija;
 • ultragarsinė kontrolė:
  – rankinis metodas UT ir UTM;
  – automatinis metodas P-scan ir T-scan;
 •  

Vėjo jėgainių inspekcija  Vėjo jėgainių priežiūros darbai  Vėjo jėgainių remontas

 

Vėjo jėgainės menčių inspekcija ir remontas

„Gridinta“ teikia vėjo jėgainių menčių inspekciją ir remonto paslaugas. Priklausomai nuo atliktos mentės inspekcijos apimties ir sudėtingumo, „Gridinta“ specialistai parengia patikrinimo protokolą dėl mentės techninės būklės. Tyrimas vykdomas pasitelkiant terminio vaizdavimo prietaisus, kurie leidžia pamatyti ir ne visada matomus vėjo jėgainės menčių struktūros defektus.

Ataskaitą sudaro:

 • scheminis mentės vaizdas, nurodant konkrečias aptiktų defektų vietas;
 • išsamus atskirų defektų aprašymas, nurodant pažeidimų dydį (lygį);
 • išsamus pažeidimų pobūdžio ir aptiktų defektų kilmės aprašymas;
 • nuotraukos ir vaizdo medžiaga;
 • defektų analizė ir rekomendacijos, kaip juos šalinti.

 

„Gridinta“ teikia menčių remonto ir kitas techninio aptarnavimo paslaugas vėjo jėgainėms

By analyzing the results of the blade inspection report, the specialists of our company prepare recommendations and develop a technology for the repair of the detected defects. When developing the repair technology, account must be given to the kind and nature of the faults as well as the acceptability of the defects.

Blade repair is carried out by the specialists who have completed special training for working with composite materials (fiberglass and epoxy resin). To accelerate the repair process as well as to achieve the maximum quality of the blade repair, the UV curing system is applied. After completing repair works for the structure, its paint coat is necessarily restored.

 

Antrinių metalo konstrukcijų keitimas ir remontas

Vėjo jėgainių parkų kompleksinėse techninės priežiūros brigadose būtinai yra vėjo jėgainių antrinių metalo konstrukcijų remonto specialistų. Visi korpusininkai ir suvirintojai turi didelę patirtį bei visus korpusų suvirinimo darbų atlikimui reikalingus sertifikatus.

„Gridinta“ teikia įvairias remonto ir keitimo paslaugas skirtas vėjo jėgainių parkams

Paslaugų pavyzdžiai:

 • Sugedusių vamzdžių ir giluminių šulinių siurblių keitimas;
 • Palaikomųjų vamzdynų keitimas;
 • Plieninių platforminių kojų atnaujinimas;
 • Apatinių platforminių konstrukcijų  remontas;
 • plieninių konstrukcijų korozijos prevencija.

Gridinta specialistai moka įvairius suvirinimo būdus:

136 – suvirinimas pusautomačiu milteline fliuso viela aktyviose dujose;
135 – suvirinimas pusautomačiu vientisa viela aktyviose dujose;
138/136 – vienpusis suvirinimas su atvirkštiniu formavimu, atliekamas kombinuotu būdu;
111 – rankinis lankinis suvirinimas elektrodu;
141 – suvirinimas volframo elektrodu inertinėse dujose (argonas).

Pramoninis alpinizmas

Pramoninis alpinizmas

„Gridinta“ yra pilnateisė IRATA (International Rope Access Trade Association) narė.

„Gridintos“ pramoniniai alpinistai turi įvairias pramonines profesijas:

 • montuotojo;
 • suvirintojo;
 • smėliuotojo;
 • dažytojo;
 • elektriko;
 • šaltkalvio;
 • mechaniko;
 • takelažininko;
 • defektoskopuotojo-operatoriaus ir kt.

 „Gridinta“ yra pasirengusi suteikti visą reikiamą personalą įvairaus sudėtingumo sausumos ir jūros vėjo jėgainių parkų projektams. Užtikrinama, kad pramoniniai alpinistai turi visus reikiamus leidimus ir tarptautinius sertifikatus leidžiančius atlikti paskirtus aukštuminius darbus. 

Karjeros galimybės